X

 

Målet med «Carbon Capture and Storage» (CCS) er å lagre store mengder CO2 i akviferer og i tømte olje og gass reservoarer. Skal dette være mulig så må reservoarbergartene ha en god injektivitet, dvs det må være «lett» å injisere CO2.CO2 storage Fluid Flow and mineral Reactions;photo University of Oslo

I INJECT har man sett nærmere på hva som kan skje med porøsiteten og permeabiliteten nær injeksjonsbrønner; prosjektet studerer reservoar-injektivitet. Prosjektet er nå sluttført og en oppsummerende sluttrapport er levert Forskningsrådet.

Prosjektet har blant annet utviklet numeriske modeller for å gjøre vurderinger av hydraulisk oppsprekking og jobbet med modeller for å forklare undertrykket i reservoaret hos UNIS CO2 lab i Adventdalen.

Andre viktige problemstillinger er arbeid forbundet med storskala CO2-injeksjon, hvor man pumper ut vann av reservoarene for å gi plass til gassen. Her kan utfelling av mineraler redusere denne vannstrømmen: INJECT har laget analytiske modeller som beskriver forløpet av slike reaksjoner.

 

INJECT har fremskaffet og utviklet nye tilstandslikninger som beskriver faseoppførselen til uren CO2, videre har man økt forståelse av hvordan saltutfelling under CO2 injeksjon kan skje, samt sett på erosjon og korrosjon av brønnsement i CO2 brønner og hydratdannelser/hydratvekst i f. eks rørledninger.

 

Magnus Wangen, Prosjektleder INJECT, IFE

 

 Magnus Wangen ved Instiutt for Energiteknikk (IFE) har vært prosjektleder for INJECT. Han kan kontaktes for mer informasjon og resultater fremkommet i INJECT prosjektet.

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events