X

 

 

Snarvei til CO2-lagring

De nordiske landene, Norge inklusive, har mye å vinne på å gå sammen om CO2-lagring. Stordriftsfordeler ville krympe høye kostnader som nå er et hinder for realisering av CO2-håndtering (CCS). Et fellesnordisk CO2-lager kan dermed framskynde oppstarten for CO2-fangst i Norden.

Dette er hovedkonklusjonene fra et nordisk prosjekt som vi i forskningsmiljøet har utført sammen med flere industriselskaper. Her har vi også beregnet hva et slikt lager vil koste.

Les mer i artikkelen fra GEMINI

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events