X

 

CO2 lagring på tapetet i Stavanger

 

Den 21. -22. oktober skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

Seminaret er et felles initiativ mellom OD og FME SUCCESS, nasjonalt senter for CO2 lagring, og arrangeres hos OD. Mer enn 50 deltakere fra inn- og utland deltar på seminaret. Første del består av CO2-lagringsforum, hvor aktører fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og industri som har aktuelle aktiviteter innen lagring av CO2 på norsk sokkel jevnlig deltar.

Forskningssenteret FME SUCCESS (Subsurface CO2 storage – critical elements and superior strategy) er ansvarlig for den andre delen av arrangementet, som er senterets årlige høst seminar.

I år har programmet fokus på Snøhvit-feltet i Barentshavet, og inkluderer en workshop hvor man ser på faktiske kjerner fra reservoaret. SUCCESS presenterer også et utvalg av resultater fra senteret på dette området.

  

 Se også sak på OD sine hjemmesider

 

FME SUCCESS på Oljedirektoratets kjernelager ifbm SUCCESS Fall seminar 2015

FME SUCCESS på Oljedirektoratets (OD) sitt kjernelager sammen med Robert Williams fra OD ifbm SUCCESS Fall seminar 2015. OD lagrer kjerneprøver og borekaks fra lete- og produksjons-brønner på norsk sokkel som også er viktig materiale for CO2 lagrings forskerne i SUCCESS senteret.

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events