X

 

Geologisk lagring av CO2 krever god forståelse av reservoarene, av injeksjon og flyt av CO2, og av hva som skjer med CO2-en på lang sikt. Utvikling av slik kunnskap fordrer tverrfaglig forskning.

I forskningsprosjektet VIRCOLA (Virtual CO2 Laboratory) har forskere ved Christian Michelsen Research (CMR), Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Institutt for Energiteknikk (IFE) utviklet en visualiseringsplattform som kan fremme en slik tverrfaglig forskning.

Prosjektet fikk tilkjent midler fra CLIMIT i desember 2011, og ble avsluttet i år.​

Nå ønsker CMR å videreutvikle internettløsningen med bedre brukergrensesnitt og søkefunksjoner i fritekst for rapporter og publikasjoner. Dessuten ønsker de å implementere tredimensjonal visualiseringsfunksjonalitet i nettløsningen. Det skal muliggjøre enkel 3D utforskning av for eksempel seismiske data eller brønndata.

Forskerne ser for seg at en slik løsning på sikt kan gå et skritt videre: I tillegg til å være et verktøy for å identifisere samarbeidsmuligheter, kan det også støtte arbeidsprosesser der forskere samarbeider om å utforske 3D data over nett.

Les mer om dette i Climit sitt nyhetsbrev

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events