X

 

En nasjonal formidlingskonkurranse

Geoforskning.no inviterer landets geofaglige forskningsmiljøer til å formidle sine forskningsresultater til omverdenen.

Hvem kan delta?

Alle enkeltpersoner eller grupper som har tilknytning til et norsk geofaglig forskningsmiljø kan bidra. Vi oppfordrer spesielt studenter på master- eller PhD-nivå til å dele sine resultater.

Om bidragene

Bidragene skal omtale eget vitenskapelig arbeid knyttet til geofag.

Artikkelen skal skrives på en engasjerende, populærvitenskapelig måte og må ha minst én illustrasjon.

Artikkelen skal ikke overskride 700 ord. Språket er norsk.

Bidragene publiseres fortløpende på Geoforskning.no, og vinnerbidraget vil bli publisert i Aftenposten Viten.

Bidragene skal sendes til ronny@geo.as innen 30. april 2015.

 

Les mer på Geoforsknings.no sine sider

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events