X

 

Energi21 har pekt ut seks satsingsområder som bør få økte offentlige bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon. CO2-håndtering er ett av dem.

Les mer på Geoforskning.no

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events