X

 

Oppløsning og utfelling i et CO2 reservoar

Utfelling av mineraler kan ødelegge for væsketransporten i bergarten nær en brønn. Magnus Wangen forklarer hva injeksjon av CO2 og produksjon av vann kan gjøre med nærbrønnsonen. Injeksjon av CO2 i stor skala medfører at vann må pumpes opp for å gjøre plass til CO2. Når CO2 injiseres over noe tid, vil den kunne nå helt frem til brønnene som produserer vann.

 

-SUCCESS forsker Magnus Wangen ved IFEProduksjon av vann med CO2 vil lett kunne tette bergartene nær brønnen gjennom utfelling av mineraler, forteller SUCCESS forsker Magnus Wangen (seniorforsker ved Institutt for energiteknikk).

 

Arbeidet utført i SUCCESS-senteret viser at utfelling fra en overmettet væske som strømmer, er en stabil prosess i porøse medier. På samme måte er det vist at oppløsning fra en undermettet væske (eller syre) som strømmer, er en ustabil prosess.

 

 

  

 

 

Vi har utviklet stabilitetsbetingelser for reaksjonsfronter som kan anvendes både i to og tre dimensjoner. Dette kriteriet forteller også hvordan stabiliteten avhenger av bølgelengden til en front. I tillegg har vi utviklet en betingelse for hvor rask reaksjonen må være for at fronten skal være begrenset til en gitt bredde, sier Wangen.

Denne kunnskapen har stor betydning for modellering av geokjemiske prosesser. Det er mulig å forutsi stabile prosesser som utfelling, men det kan være vanskelig å forutsi en ustabil prosess som oppløsning.

 

Les mer i Geoforskning.no

CO2 storage _Fluid Flow and mineral Reactions

 

 

 

 

 

- .

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events