X

 

Uren CO2 og lagring

For å kunne forutsi hva som skjer med CO2 under bakken er det viktig å kjenne til egenskapene til uren CO2. Derfor ønsker forskerne i SUCCESS å undersøke hvordan gassens strømningsegenskaper vil påvirkes når den blandes med «urenheter».

 

- Vårt mål er å ha så gode modeller at vi kan forutsi hva som skjer under alle trykk- og temperaturforhold i reservoaret – også der vi ikke har data, understreker SUCCESS forsker Helge Hellevang. Hellevang forteller at SUCCESS og PhD-student Rohaldin Miri jobber med å utvikle fire forskjellige modeller (tilstandslikninger) som skal dekke de fleste typer blandinger.

 

Les mer om dette i artikkel i Geoforskning.no eller FME SUCCESS Annual report 2013

 

FME SUCCESS-Fluid flow and mineral reactions

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events