X

 

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt ren. Det kan få konsekvenser for gassens oppførsel og lagringspotensialet.

Les mer om Helge Hellevang og Rohadin Miri sitt arbeid i FME SUCCESS omtalt i Geoforskning.no

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events