X

 

CSEM for overvåkning av CO2-lagre

NGIs forskere i SUCCESS tolker for tiden en CSEM-linje som ble hentet fra Sleipnerfeltet, der Statoil siden 1996 årlig har injisert ca. en million tonn CO2 ned i Utsiraformasjonen.

CSEM er en metode der elektromagnetiske signaler sendes ned i undergrunnen for å måle formasjonenes resistivitet (motstand mot strømgjennomgang). Signalene reflekteres tilbake til overflaten der de måles av EM-mottakere.

Slik kan forskerne få et bilde på hva som befinner seg i undergrunnen, og lettere overvåke fremtidige CO2-reservoarer på norsk sokkel.

 

 

Marion Børresen er geolog ved NGI og leder monitoreringsgruppen i forskningssenteret SUCCESS og forteller til geoforskning.no at det ikker er en helt enkel sak å kartlegge injisert CO2 i et reservoar ved hjelp av CSEM.

 

Photo: SUCCESS/Marit Hommedal

 I teorien skal et reservoar som inneholder klimagassen ha en høyere resistivitet enn området rundt.

-Men det er mange parametere som påvirker resistivitet. For eksempel vil kalkholdige bergarter også gi høye verdier. Ikke minst spiller formasjonsvannets kjemi en viktig rolle, sier Børresen.

 

 

 

 

 

 

 

Vil du leser mer? Prøv artikkelen til Ronny Setså i Geoforskning.no og SUCCESS Annual report 2012

 

 

 

 

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events