X

 

Baner vei for storskala CO2-lagring

 

Simuleringer av hvordan injisert CO2 oppfører seg i et reservoar er krevende, og utfordringene mange. Likevel hevder Ivar Aavatsmark ved forskningssenteret SUCCESS at modellene nå har blitt pålitelige for forståelse av storskala lagring av klimagassen.

 

I reservoarmodelleringsgruppen jobber matematikere, modellører og geologer sammen for å forstå hvordan CO2 oppfører seg etter at den har blitt injisert ned i et reservoar.

I følge Aavatsmark er utfordringene mange. Simuleringer på ulike skalaer er én av dem.

- Et reservoar kan ha en utstrekning på flere kilometer, samtidig som mange av prosessene foregår på meter- og centimeterskala, sier Aavatsmark.

 

Les mer om SUCCESS forskernes arbeid på dette

 

FME SUCCESS leaders, from left: Per Aagaard, Arvid Nøttvedt and Ivar Aavtasmark (photo: FME SUCCESS/CMR)

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events