X

 

Å vite hvordan CO2 oppfører seg i et reservoar er avgjørende for vellykket og effektiv lagring av klimagassen.

FME SUCCESS forsker Ivar Aavatsmark forklarer prosessene som skjer under og etter injisering av klimagassen.

530x302 aavatsmarkIvar Aavatsmark (midten) er leder for gruppen Reservoarmodellering i forskningssenteret SUCCESS. Her sammen med forskningsleder Per Aagaard (venstre) og senterleder Arvid Nøttvedt. Foto: SUCCESS

- Om CO2 skal lagres trygt og kostnadseffektiv, er det viktig å vite hvordan gassen oppfører seg og om den blir værende i reservoaret i århundrer og helst årtusener. Gode simuleringer er derfor en viktig del av forskningen på CO2-håndtering, fremholder Ivar Aavatsmark.

 Les mer i artikkelen hos Geoforskning.no

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events