X

 

To geologer møtes til en samtale om Geologifaget, Bjørn Tore Larsen tok utdanning i starten av oljealderen, Anja Sundal tar doktorgrad på CO2 lagring.

Les mer her

 

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events