X

 

Fullskale CO2 lagring på norsk sokkel

For at CO2-håndtering (CCS) skal bli et effektivt virkemiddel i kampen mot global oppvarming må CO2-lagring gjennomføres i full skala: Dette legger føringer både for mengde CO2 som må lagres både geografisk (f. eks i Nordsjøen) og per prosjekt og tidspunkt for når dette skal gjennomføres. I et slikt perspektiv må fremtidige CO2-lagringsprosjekter sannsynligvis håndtere over 10 millioner tonn (MT) CO2 per år. Et mulig scenario innebærer at fanget CO2 fra Nord-Europa vil bli lagret på sokkelområdene i Nordsjøen. Lagring offshore vil by på mindre konflikter med hensyn på annen bruk av andre ressurser som grunnvann og motstand mot lagring av CO2 på land som er et alternativ for store deler av Europa.

Les rapporten fra FME SUCCESS og FME BIGCCS

Les mer på Geoforskning.no og  Svein Eggens blogg

 

UNIS CO2 Lab Drilling site (photo: Charlotte Krafft/CMR)

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events