X

 

Ny rapport fra Zero Emissions Platform (ZEP): Karbonfangst- og lagring eneste måte sterk europeisk industri kan forenes med EUs klimamål

I rapporten står CCS igjen som den eneste tilgjengelige teknologien som kan levere dype utslippskutt i tungindustrien, både i Europa og globalt. Derfor vil en manglende gjennomføringsevne til å utrulle CCS i disse sektorene undergrave EUs muligheter til å oppfylle sine egne langsiktige klimamål dersom EU vil beholde en sterk industriell aktivitet i fremtiden.

Les mer på Bellona.no

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events