X

 

Gassnova har fått i oppdrag å legge frem et samlet underlag til investeringsbeslutning for CO2-håndtering på Mongstad (inkludert fangst, transport og lagring av CO2) sommeren 2016.

Les mer her

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events