X

 

"Den mye omtalte CO2-lagringen på feltene Sleipner og Snøhvit er eksperimentelle piloter. En oppskalering krever ny kunnskap", fremholder Arvid Nøttvedt, adm. dir. i Christian Michelsen Research og leder for FME-senteret SUCCESS.

To ny forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er etablert i Norge for å forskepå problematikken rundt fangst, transport og lagring av CO2. SUCCESS har fokus på lagringsbiten, herunder en rekke geologiske problemstillinger, mens Trondheims-ledete BIG CCS konsentrerer seg om fangst og transport.

- Vi er opptatt av å forstå naturens egne begrensende prosesser samt de teknologiske utfordringene. Det være seg om «taket» lekker, hvordan gassen oppfører seg i reservoaret, korrosjon på rør og utstyr i brønner, eller mulige lekkasjer langs brønnbanen.

Nøttvedt fremholder at vi vet alt for lite om hva som skjer når gassen pumpes ned i reservoaret.

- I utgangspunktet vet vi at det skjer noe når væsken kommer i kontakt med mineralene. Slik er naturen. Men vi forstår ikke reaksjonene fullt ut. Vi må kunne beskrive prosessene og kjenne reaksjonshastighetene.- Alt dette vil være input i reservoarmodellen og reservoarsimuleringen.

Det er altså nødvendig med mer kunnskap om hvor lett CO2-gassen strømmer, om den ødelegger reservoaret og om den har negative effekter på brønnene."

Les mer

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events