X

 

CO2-håndtering kan sikre verdien av verdens fossile energireserve

Ikke mer enn en tredjedel av påviste fossile energireserver kan utnyttes hvis verden skal nå 2-gradersmålet, med mindre CO2-håndteringsteknologi utvikles og tas i bruk, ifølge IEAs “World Energy Outlook 2012”.

- Dette illustrerer verdien av CO2-håndtering for investorer og nasjonalstater som eiere av naturressurser. Det berører ikke bare eiere av kull og gassreserver - brenslene som brukes sammen med CO2-håndtering - men også eiere av oljereserver siden olje kan tenkes å ta en større andel av det gjenstående CO2-budsjettet, sier Ståle Aakenes, leder av Gassnovas analysefunksjon.

Mandag publiserte Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sin årlige rapport “World Energy Outlook”. Rapporten omtales som selve “bibelen” for energisektoren og alle andre som arbeider med energirelaterte spørsmål.

 

Les mer her

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events