X

 

FRAMTIDIG CO2-RESERVOAR?

Ved å injisere CO2 i basalt, kan gassen omdannes til stabile kalkmineraler, skriver tidsskriftet Scientific American i en artikkel. Bergarten basalt dominerer i havbunnsskorpen, og den er også utbredt på land mange steder i verden.

- Basalt har noen klare fordeler sammenliknet med silisiklastiske (sedimentære) reservoarer. Bergarten har høyere konsentrasjoner av metallioner som lett kan reagere med formasjonsvannet og danne karbonatmineraler. Slike mineraler kan binde CO2 trygt over millioner av år, forteller Helge Hellevang, forsker ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og SUCCESS forskningssenter for miljøvennlig energi.

Les mer her

Science American publikasjon

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events