X

 

Flere nordiske klimaeksperter skal samarbeide i et nytt kompetansesenter for å finne ut hvordan man kan fange og lagre CO2 i Norden.

Kompetansesenteret NORDICCS er et senter som består av representanter fra alle de nordiske landene. Hovedmålet til senteret er å finne nye måter for fangst og lagring av CO2 i Norden, forsknings- og utviklingspartnere fra de fem nordiske landene er med på prosjektet.

Fra Norge er blant annet Universitetet i Oslo, som også er forskningspartner i SUCCESS,  med i prosjektet.

Les mer

 

 

 

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events