X

 

Hydraulisk oppsprekking av reservoar stein med høyt væsketrykk

 

 

Gasskraftverk produserer store mengder med CO2. Denne CO2 er tenkt lagret i porøse formasjoner i Nordsjøen i stedet for at den slippes ut i atmosfæren. CO2 er en klimagass som kan skape uønskede klima endringer. Når CO2 injiseres i store mengder ned i et reservoar så vil trykket øke. Det kan øke såpass mye at fjellet tilslutt sprekker. Denne prosessen kalles derfor for hydraulisk-oppsprekking – en prosess som blant annet er brukt av olje industrien for å øke gjennomstrømningen i tette reservoarer. Hydraulisk oppsprekking er vist i figuren under hvor en ser at kraften fra væskestrømning åpner en sprekk. Når sprekken åpnes så dannes det store spenninger rundt tuppene, og dette fører til at sprekken vokser. Hydraulisk oppsprekking kan være en stor fordel under CO2 injeksjon, forutsatt at det skjer i reservoaret. Åpne sprekker leder væske godt og gjør det lettere å fylle reservoaret med CO2. Men hydraulisk-oppsprekking kan også være et problem. Det skjer hvis tette bergarter over reservoaret sprekker opp, og CO2 lekker ut fra reservoaret. En av aktivitetene SUCCESS senteret i prosjektet INJECT er å lage simuleringsmodeller for hydraulisk oppsprekking.

 

Figuren viser hydraulisk oppsprekking av et reservoar i horisontalplanet. Et fluid blir injisert i cellen i midten av griddet. Væsken fyller opp sprekken (cellene med grå farge), og væsken presses videre fra sprekken inn i den porøse sidebergarten. Legg merke til hvordan væskestrømmen i sidebergarten åpner sprekken. Dette skaper store spenninger rundt tuppene på sprekken som til slutt blir tilstrekkelig store til at fjellet sprekker. I SUCCESS utvikler vi numeriske modeller for å gjøre slike beregninger.

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events