X

 

Det vil bli stor oppmerksomhet rundt CO2 lagring i tiden framover. Den store utfordringen er å få aksept blant befolkningen for lagring av CO2.

FME-senteret SUCCESS som CMR er vertskap for, vil se på hvordan CO2-gassen oppfører seg i reservoaret, CO2-ens forseglingsegenskaper og monitorering samt utrede hvilke konsekvenser det har for havmiljøet at CO2 evt. lekker ut.

Les artikkel i TU

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events