X

 

Bjørnar Jensen disputerer torsdag 3. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 3. mars 2016

Bjørnar Jensen disputerer torsdag 3. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Investigations into the impact of solid surfaces in aqueous systems”.

Dato: Torsdag 3. Mars 2016, Klokkeslett: 13:15

Sted: Auditorium 2, Realfagsbygget

Jensen har i sin oppgave undersøkt hvordan ulike overflater og distribusjoner av partielle adninger er styrende for adsorpsjon av vann. Distribusjonen av partielle ladninger blir i modelleringsammenheng vist å være av større betydning enn selve termineringen av overflaten. Arbeidet viser også at tradisjonelle metoder for å forutsi hydratformasjon kan være utilstrekkelige og underestimerer risikoen nær oksiderte jernoverflater. 

Mer informasjon

 

Veileder : Bjørn Kvamme, Instiutt for fysikk og teknologi , Universitetet i Bergen

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events