X

 

SVENN TVEIT disputerer 27. mars 2015

MSc. SVENN TVEIT disputerer for ph.d.-graden

 

Avhandlingens tittel:

”Inversion of CSEM Data for Subsurface Structure Identification and Numerical Assessment of the Upstream Mobility Scheme”

 

Tid: Fredag 27. mars 2015, kl. 13.00

Sted: Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

 

Opponent:

Seniorgeofysiker, ph.d. Gary M. Hoversten

Chevron, USA

 

Opponent:

Seniorforskningsingeniør, dr.scient. Ove Sævereid

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events