X

 

Bjerknesdagen 1. oktober 2014

Vi på Bjerknessenteret ønsker å etablere Bjerknesdagen som en arena hvor alle som er interesserte i klima kan møte våre forskere til en uhøytidelig ettermiddag med korte populærvitenskaplige foredrag og diskusjon. Klimautviklingen har stor betydning for samfunnet, og sikrest mulig kunnskap er nødvendig for å møte de utfordringene vi står overfor. Vi vil bruke denne dagen til å belyse noen av de viktige problemstillingene som vi arbeider med, og samtidig knytte tettere bånd til alle rundt oss, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret.

 

Link til mer info

 

CO2 Storage news


Calendar/ Upcoming Events